INTE RASA G Dívame sa tam, kde iní odvracajú tvár. Počet členov 1905 Prihlášky 0
Svet našimi očami 
Turnaje prieteľstva 30.5.2015 9:30 Stupava O pohár primátora Stupavy  
Poznaj svojho suseda a uprac si pred domom  16.5.2015 Hotel MIVA, Petržalka, Upratovanie
Konferencie a stretnutia 
Ľudia a spoločnosť
Kto sme
Sme občianske združenie, cieľom ktorého je vytváranie podmienok pre zapájanie sa menšinových etník do rozvoja Slovenskej republiky. Chceme harmonizovať vzájomné spolužitie občanov, podporovať kultúrnosť, vzdelanosť, tvorivosť, informačno spoloženskú gramotnosť občanov formou realizácie kultúrno-spoloženských a výchovno vzdelávacích aktivít.